Ereveld Vol LevenWie is Ereveld Vol Leven

De initiatiefnemers van Ereveld Vol Leven zijn Nathalie Toisuta en Dennis Brussaard.

Nathalie Toisuta van Media Luna en Dennis Brussaard DLGR. In deze link vindt u het organisatieschema van Ereveld Vol Leven.

Wij zijn veel dank verschuldigd aan iedereen die investeert en zich inzet voor Ereveld Vol Leven. Ten eerste aan de nabestaanden die ons toestemming gaven om de verhalen van hun dierbaren te delen. Ook zijn wij veel dank verschuldigd aan de fondsen die ons de middelen toezegden om Ereveld Vol Leven te realiseren. Met speciale dank voor het vfonds. Zij zijn van groot belang voor de ontwikkeling en uitvoering van het project Ereveld Vol Leven. Wij bedanken ook de overige fondsen en organisaties die hebben bijdragen en ons hun vertrouwen en middelen schonken zoals het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Mondriaanfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Ministerie van Defensie en Phoenix Opleidingen.

Ook willen wij alle bedrijven, scholen, medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en de vele representanten bedanken die bereid waren om mee te werken waardoor wij Ereveld Vol Leven konden realiseren. Zonder hen was het project Ereveld Vol Leven niet mogelijk geweest. Dank voor al jullie steun en voor jullie vertrouwen.

Fotografie: Carolien Sikkenk – Photoline

Vragen

U kunt voor vragen contact opnemen met info@herdenkenvolleven.nl