Systemisch perspectief - Het verhaal wordt zichtbaar

In het project Ereveld Vol Leven wordt gewerkt met de nabestaanden die vertellen over hun dierbare die op Nationaal Ereveld begraven is en wat de impact daarvan is geweest op de familie die toen achterbleef en de generaties die volgden.
Door naar een verhaal te kijken vanuit systemisch perspectief en dit uit te beelden, worden bewuste en onbewuste verbindingen, loyaliteiten en invloeden zichtbaar. Het wordt zichtbaar wanneer een kind te jong volwassen is geworden of wanneer een ouder zijn of haar leed verzwijgt om het kind te beschermen. Het effect van traumatische gebeurtenissen en keuzes in hoe daarmee om te gaan, kunnen generaties doortikken. Door dit uit te beelden en welkom te heten, maakt Ereveld Vol Leven zichtbaar hoe eindeloos groot en langdurig de impact van oorlog kan zijn.

Op de site Herdenken.tv staan verschillende verhalen van Ereveld Vol Leven. Ook de documentaire die op 4 mei is uitgezonden bij RTL4. In deze documentaire delen nabestaanden wat de impact is geweest van het verlies van een dierbare door oorlogsgeweld.