Representanten

Een representant binnen Ereveld Vol Leven is iemand die tijdens de herdenking met zijn of haar aanwezigheid symbool staat voor een persoon die is omgekomen door oorlogsgeweld. De leeftijd van deze persoon komt overeen met de persoon die hij of zij re-presenteert. Vandaar het woord representant. Een representant hoeft niet te acteren of zich voor te doen als dit oorlogsslachtoffer. Elke representant blijft gewoon zichzelf. Hij of zij staat met zijn levende aanwezigheid symbool voor iemand die begraven ligt op de erebegraafplaats.

De ervaring is dat deze manier van herdenken een eervolle ervaring zal zijn waarbij een groot aantal mensen in stilte opgesteld staan op dit ereveld. Ze kunnen zich met elkaar en met de geschiedenis verbonden gaan voelen. Omdat zij betekenis en invulling gaan geven aan het verlies dat geleden is en het offer dat gebracht is voor de vrede en vrijheid- waar wij nog steeds elke dag de vruchten van plukken.

De Herdenking Ereveld Vol Leven is geïnspireerd op Systemisch Werken en Familie Opstellingen. Waarin ook wordt gewerkt met representanten. Het representeren op het Ereveld Vol Leven heeft daarom overeenkomsten met deze methodiek maar in tegenstelling tot een Opstelling blijft de representant op het ereveld zichzelf en wordt hem of haar niet gevraagd wat hij of zij ervaart op deze plek en vinden er geen interventies of bewegingen plaats waardoor de opstelling verandert. Doordat wij ons realiseren dat er wel allerlei ervaringen kunnen zijn, worden de representanten begeleidt door een groot aantal ervaren coaches en/of therapeuten die kennis hebben over Systemisch Werken. Zij zijn er om de representant wanneer nodig te helpen met vragen op allerlei niveaus.

Opstellingen achter de graven

Om zichtbaar te maken dat achter alle graven verhalen schuil gaan, families, geliefden en vrienden die antwoord moeten geven op dit verlies, vinden er op speciaal georganiseerde dagen wel opstellingen plaats achter de graven. Maar ook deze opstellingen zijn in eerste instantie weergegeven door het perspectief van Ereveld Vol Leven. Deze opstellingen zijn dus niet alleen ingegeven door de methodiek van Systemisch Werken van Bert Hellinger maar zijn een combinatie van meerdere methodieken als ook Transactionele Analyse als NLP maar ook Systemic Ritual van Daan van Kampenhout.

Het verhaal van de familie Wijler en de representanten

De familie Wijler duiken tijdens de Tweede Wereldoorlog onder. Helaas heeft niemand plaats voor de ouders en de 2 dochters. Zij moeten daardoor gescheiden onderduiken. De twee dochters worden echter verraden en op transport gezet. De ouders plegen daarop zelfmoord. In deze korte reportage het verhaal van de representanten wat het met hen doet als zij deze ouders representeren.