Wat is Ereveld Vol Leven?

Ereveld Vol Leven is een nieuwe manier van herdenken en is in juni 2015 voor eerst uitgevoerd op Nationaal Ereveld in Loenen. Een manier waarbij voor één dag het leven symbolisch achter de grafstenen terug wordt geplaatst. Ook wordt zichtbaar gemaakt hoe groot de impact van het verlies is van deze man of vrouw - niet alleen op dat moment zelf maar ook voor de generaties daarna. Voor één dag is het Ereveld ‘vol leven’. Achter elke grafsteen staat een man, vrouw, kind of militair overeenkomstig de leeftijd van diegene die daar begraven ligt.
Ereveld Vol Leven herdenkt de mensen die omgekomen zijn door oorlogsgeweld. Niet als mensen die overleden zijn maar als mensen die ooit het leven hadden – een leven wat abrupt is afgebroken door geweld en oorlog. Tijdens de herdenking Ereveld Vol Leven kijken wij dit leven symbolisch nog één keer aan en worden er stil van. Deze manier van herdenken is ingegeven door de gedachte om ons niet de doden te herinneren maar de levenden. Geen oude mensen – geen geschiedenis – maar jonge mensen zoals jij en ik. Om ons weer als mens van mens tot elkaar te verhouden en ons te realiseren hoe groot het verlies is en hoe ongelooflijk kostbaar de wereld van vrede en vrijheid is. Een wereld waar deze oorlogsslachtoffers geen deel meer van uitmaken maar wij wel. En dat vraagt om verantwoording. Een verantwoording naar hen en naar onszelf.

Nationaal Ereveld Loenen

De herdenking Ereveld Vol Leven heeft van 2015 tot en met 2018 plaatsgevonden op Nationaal Ereveld Loenen. Op dit ereveld liggen meer dan 3.900 oorlogsslachtoffers begraven. Het zijn mensen die op verschillende plaatsen en onder verschillende omstandigheden hun leven hebben verloren. Militairen, burgers, verzetsstrijders, Engelandvaarders, represailleslachtoffers, dwangarbeiders maar ook slachtoffers van de politionele acties in Indonesië en ook slachtoffers van de recente vredesmissies.